Samorząd Uczniowski

 W roku szkolnym 2018/2019 w skład samorządu szkolnego weszli:

Przewodnicząca - Wiktoria Stotko
Zastępca przewodniczącej - Aron Schweda
Skarbnik - Marta Tarara

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku 2018/2019 została Pani: Adriana Szewczuk-Kuc