Stowarzyszenie Rodziców

Węgry, 06.09.2018r.

Zaproszenie

               W dniu 21.09.2018r. o godzinie 18:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - sprawozdawczo wyborcze. Zapraszamy również wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZICÓW „PRZYJAZNA SZKOŁA”

Prezes – Adam Prochota
Wiceprezes – Roman Stotko
Członek zarządu – Marta Kunicka
Członek zarządu – Damian Morawietz
Skarbnik – Dorota Kluczny

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Jerzy Dziuba
Członek komisji – Agata Komor
Członek komisji – Andrzej Kowalczyk
Członek komisji – Sabina Wodniok
Członek komisji – Paweł Kołodziej

STATUT STOWARZYSZENIA

Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia  pdf icon

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie robót związanych z montażem urządzeń na boisku sportowym – łapacze piłek  pdf icon